АнкетиПриродоматематическа Гимназия "Нанчо Попович" - Шумен

180 години огнище на знание и култура


upload/logo.jpg


Природоматематическа гимназия "Нанчо Попович" - град Шумен е профилирано средно училище, което е утвърдило името си като едно от най-авторитетните училища не само в Шуменския регион, но и в цяла Североизточна България. Училището е създадено през 1828 г. като начално училище за момичета, но скоро се превръща в класно /гимназия/ и остава девическо училище до 1854 г., когато преминава в смесено - за обучение на момичета и момчета от 1 до 11 клас. Със светлата история на гимназията са свързани най-ярките периоди на българското Възраждане и образование. Достатъчно е да посочим само няколко имена на личности, способствали за възходящото развитие на девическото училище, като Сава Филаретов, Стефан Изворски, Сава Доброплодни, Добри Войников, Тодор Икономов, Царевна Миладинова, Анастасия Паскалева, Илия Р. Блъсков, Панайот Волов, Янко Сакъзов и много други ярки имена в българската история.